Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.

Okul, çocukları nasıl daha az zeki yapıyor? | Eddy Zhong | 

İlkokul, Lise ve Üniversitelerin öğrenciler üzerinde nasıl bir etkisi var ? Çocuklar hayal güçlerini ve yaratıcı zekalarını nasıl kaybediyor ?

Teknoloji İnsanlığı Yeniden Keşfediyor | Jordan Nguyen | TEDxSydney

Artırılmış ve sanal teknolojideki ilerlemeler “gerçeklik” ile ilişkimizi yeniden icat ederken, sürekli olarak daha karmaşık etik ve felsefi ikilemlerle karşı karşıya kalıyoruz. İnsanların sanal etkileşimli kopyalarını yapmak artık bir olasılıktan daha fazlasıdır. Ama o kapıyı açtığımızda, içeride yatan dinamikleri nasıl ele alırız?

Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok? | Emin Çapa | TEDxIstanbul

Emin Çapa, “Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?” başlıklı konuşmasında tarihin önde gelen bilim adamlarıyla çıktığı yolculuğa Türk eğitim sistemine yönelttiği eleştirilerle devam ediyor. Günümüzde yaşanan bilimsel patlamada ülkemizin rolünü iyi belirlemesi gerektiğini anlatırken ekliyor: Arşimet, suyun kaldırma kuvvetini hamamda bulduysa, binlerce yıldır milyonlarca Türk neden suyun kaldırma kuvvetini bulamadı?

Kevin Kelly: Teknolojinin Evrimi üzerine

Teknoloji hayranı Kevin Kelly “Teknoloji Ne İster?” diye sorarken her yere sızmış ve kompleks olmasının yaşamın evrimine benzediğini farkediyor.

Michael Hansmeyer: Hayal edilemeyen biçimler inşa etmek

Hücre bölünmesinden ilhamla, Michael Hansmeyer, milyonlarca kesimden oluşan inanılmaz derecede büyüleyici biçimler ve şekiller tasarlayan bir algoritma yazar. Hiç bir insanoğlu bu taslakları eliyle çizemez ama inşa edilebilirler– ve bizim mimari formu algılayışımızı tamamen değiştirecekler.

Teknoloji ve Biyoloji Kavşağında Tasarım

Tasarımcı ve mimar Neri Oxman, dijital üretim teknolojilerinin biyolojik dünyayla etkileşime girme yollarını araştırıyor. Hesaplamalı tasarım, aditif üretim, malzeme mühendisliği ve sentetik biyoloji arasındaki kesişme noktasında çalışan laboratuvarı, mikroorganizmalar, bedenlerimiz, ürünlerimiz ve hatta binalarımız arasında yeni bir simbiyoz çağına öncülük ediyor.